Actueel

Blijf up-to-date

Met 13 vestigingen, ruim 1300 medewerkers en zo’n 15.000 revalidanten, is Basalt het grootste revalidatiecentrum van Nederland. Voor meerdere locaties was Basalt op zoek naar een langdurige partner voor de inrichting van fitnesszalen. Jorge Heynen, Zorgmanager op één van de locaties, vertelt over de strategische samenwerking met ProCare.

100-image
100-image
100-image
100-image

Q: Waarom waren jullie op zoek naar strategische partner voor nieuwe apparatuur?

A: “We hebben een grote inventarisatie gedaan van de staat van dienst van onze apparatuur in de fitnesszalen. Bij een aantal fitnessruimtes was de apparatuur echt gedateerd en aan vervanging toe. We hebben toen goed nagedacht over ons pakket van eisen: wat hebben we nodig, wat bieden leveranciers op dit moment en welke leverancier denkt met ons mee over de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt.”

Q: Wat was belangrijk voor jullie in die zoektocht?

A: “Het gaat voor ons dan niet alleen over de levering van een fietsergometer of krachtapparaat: we kijken verder dan de apparatuur op zich. In deze tijd speelt het integreren van systemen en de koppeling en uitwisseling van data steeds meer een rol. Dat houdt concreet in dat het voor ons belangrijk is om de patiëntdata die in de trainingsapparatuur verzameld wordt, ook ingelezen kan worden in het ziekenhuisinformatiesysteem – het elektronisch patiëntendossier. We wilden daarin ook het liefst samenwerken met één leverancier, zodat je niet met allemaal verschillende koppelingen zit. Zo kwamen we uit bij de HUR en Lode apparatuur van ProCare, waarbij ProCare ontzorgt bij de koppeling met HIX, ons EPD. ”

Q: Waren er ook nog eisen aan de apparatuur zelf?

A: “Daarnaast was het natuurlijk ook belangrijk om apparatuur te hebben wat er goed uitziet, makkelijk in te stellen is en een groot bereik heeft. De krachtapparatuur moest bijvoorbeeld in te stellen zijn op 0 kilo. Onze oude apparatuur kon niet lichter dan 5 kilo, maar dat is voor sommige kwetsbare patiënten gewoon echt te zwaar.”

Q: Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe apparatuur?

A: “De nieuwe kracht- en cardioapparatuur van HUR en Lode worden gebruikt door allerlei patiëntengroepen: van de hartrevalidant, tot de neurologische patiënt en van Covid-19- tot oncologiepatiënten. Behandelaren zijn zeer tevreden over hoe het functioneert en welke instellingsmogelijkheden er zijn. Kortom: de nieuwe apparatuur van HUR en Lode bevalt buitengewoon goed.”