Actueel

Blijf up-to-date

De apparatuur en software van ProCare worden veelvuldig ingezet in wetenschappelijke studies. We zijn trots op onze naamsvermelding in diverse wetenschappelijke publicaties en promotieonderzoeken. Daarom zetten we regelmatig onderzoeken in het zonnetje. Dit keer vertelt MSc. Anouk T.R. Weemaes, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper bij MUMC+ over het gebruik van de Lode Corival fietsergometer in haar promotieonderzoek.

50-image

“Tijdens mijn promotietraject heb ik voor verschillende studies de Lode Corival fietsergometer gebruikt. De fietsergometer werd gebruikt tijdens de uitvoer van de cardiopulmonale inspanningstest (CPET) en de steep ramp test (SRT). De doelstelling van dit proefschrift was het monitoren van veranderingen in fysieke fitheid en patiëntgerapporteerde uitkomsten tijdens een trainingsprogramma, het optimaliseren van de overgang naar een langdurige actieve leefstijl en het onderzoeken van verschillende methoden om aerobe capaciteit te monitoren. Hierna volgt een korte uiteenzetting van de verschillende studies waarin de Lode fietsergometer werd ingezet en de resultaten hiervan.

Tijdens een observationele studie naar een 10 weken durend trainingsprogramma als onderdeel van multidisciplinaire oncologische revalidatie werden gedurende twee jaar gegevens verzameld van patiënten die deelnamen aan dit programma, waardoor een realistische weergave kon worden gegeven van veranderingen in fysieke fitheid (gemeten met de Lode Corival fietsergometer tijdens de CPET en SRT) en patiënt-gerapporteerde uitkomsten na dergelijke programma’s. Aangezien het trainingsprogramma moest worden onderbroken en later aangepast met een lagere trainingstijd en -frequentie, vanwege beperkingen tijdens de coronapandemie, evalueerden we ook de invloed van deze trainingsaanpassingen. Resultaten suggereren dat patiënten met kanker significante en klinisch relevante verbeteringen in fysieke fitheid en patiënt-gerapporteerde uitkomsten laten zien na deelname aan een gesuperviseerde trainingsprogramma. Vermindering van de trainingstijd en -frequentie tijdens de COVID-19 pandemie resulteerde in kleinere veranderingen in fysieke fitheid, maar de veranderingen over de tijd bleven statistisch significant.

Tijdens een gerandomiseerde, gecontroleerde studie hebben we gekeken naar de effectiviteit van coaching op afstand voor het verbeteren van behoud van fysieke activiteitenniveaus, fysieke fitheid (gemeten met de Lode Corival fietsergometer tijdens de CPET) en patiënt-gerapporteerde uitkomsten, na afloop van een gesuperviseerd oncologisch trainingsprogramma. Resultaten lieten zien dat het vermogen om actief te blijven na afloop van een gesuperviseerd trainingsprogramma varieert tussen patiënten. Fysieke fitheid blijkt zes maanden na afloop van de revalidatie onder gezonde waarden voor een aanzienlijk deel van de deelnemers. Onze coaching interventie bleek niet effectief voor het verbeteren van behoud van fysieke activiteit en het verder verbeteren van de fysieke fitheid.

Daarnaast hebben we gekeken naar de validiteit en responsiviteit van de SRT (uitgevoerd op de Lode Corival fietsergometer) voor het meten van aerobe capaciteit. De CPET is de gouden standaard voor het meten van aerobe capaciteit. Gezien de sterke correlatie (r=0,86) tussen uitkomsten van de SRT en de CPET, bleek de SRT valide om aerobe capaciteit te evalueren bij patiënten met kanker. De matige correlatie tussen verandering in uitkomsten na het afronden van het trainingsprogramma (r=0,51) suggereerde dat de responsiviteit om veranderingen in de tijd te meten matig was. Verdere analyse liet zien dat de SRT wel in staat was om verbetering in aerobe capaciteit te detecteren bij gebruik van een afkapwaarde van 0,26 watt per kg lichaamsgewicht.

In een andere studie vergeleken we aerobe capaciteit gemeten tijdens de CPET met aerobe capaciteit voorspeld door middel van zelf-gerapporteerde vragenlijsten. We onderzochten de validiteit en responsiviteit van de Duke Activity Status Index (DASI), Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ) en de FitMáx©-vragenlijst voor het monitoren van aerobe capaciteit bij cancer survivors. De FitMáx©- vragenlijst werd recentelijk ontwikkeld om aerobe capaciteit te schatten op basis van de zelf- gerapporteerde maximale capaciteit van wandelen, traplopen en fietsen in combinatie met demografische kenmerken. De resultaten toonden aan dat de overeenkomst tussen de aerobe capaciteit gemeten tijdens de CPET en geschat door de vragenlijsten matig was voor de FitMáx©-vragenlijst (intraclass correlatiecoëfficiënt (ICC)=0,69) en VSAQ (ICC=0,53), en slecht voor de DASI (ICC=0,36). De slechte overeenkomst tussen veranderingen in gemeten en geschatte aerobe capaciteit laat zien dat alle vragenlijsten een slechte responsiviteit hadden om veranderingen in aerobe capaciteit te kunnen meten (ICC 0,43, 0,19 en 0,18 voor respectievelijk FitMáx, VSAQ en DASI). De FitMáx-vragenlijst was echter wel in staat om verandering in aerobe capaciteit te detecteren met een optimale afkapwaarde van 1,0 mL/kg/min, terwijl de DASI en VSAQ dat niet waren. De waarden voor validiteit en responsiviteit waren beter voor FitMáx in vergelijking met DASI en VSAQ.

Samenvattend lieten deze laatste twee onderzoeken dus zien dat de FitMáx©-vragenlijst veelbelovend is om globaal inzicht te krijgen in aerobe capaciteit, terwijl de SRT als inspanningstest meer geschikt is om de aerobe capaciteit te evalueren tijdens fysieke trainingsprogramma’s, wanneer het uitvoeren van CPET niet haalbaar of geïndiceerd is.

De Lode Corival fietsergometer is erg praktisch in gebruik. Hij is goed op maat in te stellen voor patiënten en verder correspondeert hij goed met zowel de CPET als de SRT software. Wij zijn ook tevreden over de service van Lode.”