Cursus Spirometrie

Cursus SpirometrieSpirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet. Voor het uitvoeren van een longfunctieonderzoek wordt gebruikgemaakt van een spirometer. Er bestaan verschillende spirometrietesten. Maar, hoe wordt een goede spirometrietest uitgevoerd? Het doel van deze cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van longfunctieonderzoek op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden. Allereerst worden de theorie en basisbeginselen behandeld waarna in kleine groepen opdrachten worden uitgevoerd én er geoefend wordt met het afnemen van een spirometrietest.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn: fysiologie, parameters flow volume, ERS criteria voor aanvaardbaarheid/haalbaarheid, normaalwaarden (GLI), type flowmeters, software, omgevingsvariabelen, herkennen van goede en slechte curves, meten & wegen en het uitvoeren van een spirometrietest.

De cursus is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig spirometrietesten afnemen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de longfunctie. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Donderdag 18 juni 2020| Amsterdam | €399 per persoon | Programma Cursus Spirometrie

Inschrijven voor deze cursus?

Klik hier

Liever vrijblijvend meer informatie?

Mail direct

USP’s

⊕ De cursus wordt gegeven door Bernadette Aalders, longfuntie-analiste bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) voor 6 punten.

⊕ Naast een map met handouts, pen en schrijfblok ontvangt u tevens een uitgebreide reader betreffende spirometrie.

⊕ De dag is een goede mix van theorie en praktijk waarbij u zelf aan de slag gaat met de spirometer van NDD.

Ervaringen vorige deelnemers Cursus Spirometrie

“Hoog niveau van kennis van de docent. Betekenis van longparameters goed toegelicht.”

“Heel veel nuttige en zeer bruikbare informatie. Veel theorie maar ook veel practicum, goed kunnen oefenen. Prettige indeling van de cursusdag.”

“Goede cursus, veel waarde voor de praktijk. Goed cursusmateriaal.”

“Dit is tot nu toe de beste longfunctie cursus die ik heb gehad, ga zo door. Heel duidelijk.”