Cursussen

ProCare verzorgt jaarlijks cursussen en seminars voor u, dé specialist in beweging. Geaccrediteerde cursussen die in samenwerking met specialisten tot stand zijn gekomen. Enthousiaste en ervaren sprekers én een goede verhouding theorie/practicum zorgen jaarlijks voor veel positieve reacties. De cursussen kunnen op een door ons gekozen locatie of bij u in huis (incompany) plaatsvinden. Wij helpen u graag verder met een passend aanbod!

Cursusaanbod

Wij bieden een vast programma aan cursussen binnen de disciplines ergometrie, elektrocardiografie (ECG), spirometrie, audiometrie en oogonderzoek. De cursussen ergometrie en ECG bestaan uit een basis en expert cursus. Deze worden jaarlijks op een vaste datum en locatie (Groningen of Amsterdam) door ons aangeboden. De overige cursussen worden incompany aangeboden. Mocht u te weinig cursisten hebben voor een incompany cursus, dan wordt door de cursus coördinator getracht voldoende deelnemers bij elkaar te krijgen. Met zijn allen wordt dan een geschikte datum uitgekozen.

cursus-ergometrie-basis Cursus Ergometrie Basis

In de ergometrie wordt onderzocht tot welke lichamelijk inspanning iemand in staat is. Het toont aan of er al dan niet sprake is van een verminderde lichamelijke conditie. Het onderzoek wordt ook wel inspanningsonderzoek of –test genoemd. Maar, waaraan voldoet een goed inspanningsonderzoek?

De cursus Ergometrie Basis geeft u een compleet inzicht in de praktijk van de ergometrietesten. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op omgevingsfactoren, bijbehorende richtlijnen, protocollen, de basis van inspannings-ECG’s en de beginselen van VO2max. De cursus wordt afgesloten met een practicum op de fietsergometer. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich voor het eerst gaat bezig houden met ergometrietesten en functieassistenten die basis-ergometrietesten afnemen en hun kennis willen verbreden. Basiskennis van ECG is noodzakelijk. Indien u niet over deze kennis beschikt is onze cursus ECG Basis een goede voorbereiding. Tevens biedt het boek ‘Snelle Interpretatie van ECG’s’ van de auteur Dale Dubin een goede basiskennis.

Donderdag 1 februari 2018 | Groningen | € 437,00 per persoon | Programma Cursus Ergometrie Basis | Inschrijfformulier 2017-2018

Accreditatie: Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) met 5 punten (ID no. 192101)

cursus-ergometrie-expert-procare Cursus Ergometrie Expert

De tweedaagse cursus Ergometrie Expert is het vervolg op de cursus Ergometrie Basis. Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op ergometriemethodieken binnen hart- en longfunctie afdelingen, sportmedische toepassingen en in de bedrijfsgeneeskunde. Na het volgen van deze cursus ben in in staat om zelfstandig en op een veilige manier ergometrisch onderzoek uit te voeren, heeft u kennis over stopcriteria’s en bent u in staat om uitkomsten van een inspanningsonderzoek op de juiste manier te interpreteren.

Beide dagen staan naast lezingen in het teken van practica. De verschillende testen die uitgevoerd worden, zijn: Åstrandtest, maximaal test loopband incl. ergo-spirometrie, maximaal test fietsergometer en een arm-ergometrie test.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor bedrijfsartsen, sportartsen functielaboranten, (bedrijfs-) verpleegkundigen, sportfysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, doktersassistenten en praktijkondersteuners die zich bezighouden met ergometrieonderzoek en hun kennis daarover willen verdiepen. Basiskennis over ergometrie én ECG interpretatie zijn voor deze cursus noodzakelijk. Als u niet over deze kennis beschikt, zijn de cursussen Ergometrie Basis en ECG Interpretatie hierop de juiste voorbereiding.

19 & 20 maart 2018 | Groningen | € 770 per persoon | Programma Cursus Ergometrie Expert | Inschrijfformulier 2017-2018

Accreditatie: Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met 12 punten (ID-nummer: 252495) en KABIZ (NVLA) met 12 punten voor longfunctieanalisten (ID nummer 252495).

cursus-ecg-basis-procare-1 Cursus ECG Basis

Een elektrocardiogram of ECG is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Het apparaat waarmee dit gemeten wordt heet een elektrocardiograaf. Maar, hoe wordt een goede ECG gemaakt? Het doel van de cursus ECG Basis is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van hartfunctieonderzoek op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: anatomie hart, hartspier en skeletspierweefsel, impulsvorming en -geleiding, standaard ECG-afleidingen, eisen gesteld aan ECG opnamen, kenmerken van een een normaal ECG, onderkennen van afwijkende ECG ritmen, externe storingen in het ECG en practicum juist afnemen van een ECG test.

De cursus ECG Basis is geschikt voor iedereen die met een ECG apparaat gaat werken en/of reeds met een ECG apparaat werkt en zijn of haar kennis wil uitbreiden. Kennisniveau: MBO Gezondheidszorg.

Het is zeker een cursus waar ik in de praktijk wat aan heb. Heeft mij denk ik meer vertrouwen gegeven in het maken van ECG’s

De docent heeft de leerstof met heel veel passie aan ons doorgegeven

Dinsdag 23 januari 2018| Amsterdam | € 386 per persoon | Programma Cursus ECG BasisInschrijfformulier 2017-2018 | Leaflet Cursus ECG Basis

cursus-ecg-interpretatie-procare Cursus ECG Interpretatie

Een elektrocardiogram of ECG is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. U beheerst de basisvaardigheden voor het maken van een ECG. Maar, wat kan er uit een ECG worden opgemaakt? Het doel van deze cursus is het interpreteren van de hartfunctie op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden. Om een ECG te “lezen” is kennis nodig van de anatomie en de fysiologie van het hart. Om een ECG te interpreteren is het ook noodzakelijk om de opbouw en werking van het geleidingsysteem te begrijpen. Daarom komen deze en andere aspecten in deze cursus aan de orde, met als doel een normaal en afwijkend ECG te kunnen herkennen en beoordelen.

Deze cursus is bedoeld voor iedere medische professional die de vaardigheid in het lezen van ECG’s wil verbeteren. Kennisniveau: minimaal MBO Gezondheidszorg. U bent in staat ECG-apparatuur te bedienen en begrijpt de werking ervan. Daarnaast kunt u op de juiste manier een ECG afnemen. Indien u niet over deze kennis beschikt is onze cursus ECG Basis een goede voorbereiding hiervoor.

Zeer duidelijke en goede cursus. Dhr. Koedoot geeft duidelijk uitleg en door de herhalingen is de cursus goed te volgen.

Heel duidelijke cursus, zeer goede leraar!

Dinsdag 13 februari 2018 | Amsterdam | € 386 per persoon | Programma Cursus ECG InterpretatieInschrijfformulier 2017-2018 | Leaflet Cursus ECG Interpretatie

Accreditatie: wordt binnenkort aangevraagd. De cursus is eerder geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met 6 punten, de KABIZ (NVLA) met 6 punten voor longfunctieanalisten en de NVDA met 6 punten voor doktersassistenten.

 

incompany-cursus-spirometrie-procare Cursus Spirometrie

Spirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet. Voor het uitvoeren van een longfunctieonderzoek wordt gebruikgemaakt van een spirometer. Er bestaan verschillende spirometrietesten. Maar, hoe wordt een goede spirometrietest uitgevoerd? Het doel van deze cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van longfunctieonderzoek op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden. Allereerst worden de theorie en basisbeginselen behandeld waarna in kleine groepen opdrachten worden uitgevoerd én er geoefend wordt met het afnemen van een spirometrietest.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn: fysiologie, parameters flow volume, ERS criteria voor aanvaardbaarheid/haalbaarheid, normaalwaarden (GLI), type flowmeters, software, omgevingsvariabelen, herkennen van goede en slechte curves, meten & wegen en het uitvoeren van een spirometrietest.

De cursus is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig spirometrietesten afnemen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de longfunctie. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Dinsdag 6 maart 2018 | Amsterdam | €386 per persoonProgramma Cursus SpirometrieInschrijfformulier 2017-2018

Seminar Isokinetisch Testen 2017  Seminar Isokinetisch Testen

Het seminar Isokinetisch Testen staat na succesvolle edities bij Medicort en de KNVB ook dit jaar weer op het programma. In het najaar zijn we te gast bij de Hogeschool van Amsterdam waar het ProCare team klaarstaat om u op de hoogte te brengen van de mogelijkheden binnen Isokinetisch Testen. In de ochtend zullen theorie en gebruikerservaringen aan bod komen. ’s Middags gaat u zelf aan de slag met de Biodex System 4. Om het kennisniveau voor iedereen gelijk te houden, is er zowel een beginner- als gevorderden dag.

Wat komt aan bod? De basis van Isokinesie – Doel van de Biodex System 4 – Praktisch gebruik van de Biodex System 4 – Uitleg verschillende protocollen – Data analyse & interpretatie – Innovatie op het gebied van Isokinesie – Shoulder en hamstring attachments – ROM schouder en dynamische controle (dhr. R. van Cingel) – Gebruikerservaringen van de Hogeschool van Amsterdam (dhr. R. Memelink) en SMC Amsterdam (mw. D. van der Laan).

Dinsdag 7 november 2018 | Beginnersdag | € 50 per persoon | Amsterdam | Programma Beginners | Inschrijfformulier

Woensdag 8 november 2018 | Gevorderden dag |  50 per persoon | Amsterdam | Programma Gevorderden | Inschrijfformulier

incompany-cursus-audiometrie-procare Incompany cursus Audiometrie

Audiometrie is de bepaling van de gevoeligheid en sterkte van het gehoor. Tijdens het audiometieonderzoek wordt met een audiometer de gehoorgevoeligheid bepaalt. Met een hoortest wordt de hoordrempel gemeten. Audiometrie bestaat daarnaast uit meerdere soorten onderzoeken om de mate van slechthorendheid te bepalen. Maar, hoe wordt een goed audiometrieonderzoek uitgevoerd?

Het doel van deze cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van toonaudiometrietesten op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met normaalwaarden.

De onderwerpen die tijdens de cursus aan bode komen, zijn geluid, gehoororgaan, audiometrie, audiogram notatie en het oefenen in het leren lezen & interpreteren van audiogrammen.

De cursus Audiometrie is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig gehooronderzoeken afnemen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de werking van het oor. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Programma Incompany Cursus AudiometrieInschrijfformulier 2017-2018

incompany-cursus-oogonderzoek-procare Incompany cursus Oogonderzoek

De visus is een maat voor gezichtsscherpte; het vermogen om twee punten nog net van elkaar te kunnen onderscheiden. De visus is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden. Maar, hoe wordt iemands gezichtsvermogen bepaald? Het doel van deze incompany cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van oogonderzoek en visusbepaling op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met normaalwaarden.

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen, zijn: bouw & werking van het ooog, gezichtscherpte veraf,  nabij & beeldschermwerk, gezichtsveld, kleurenzien, dieptezien, contrastgevoeligheid, refractieafwijkingen, uitvoeringen van brillenglazen & contactlenzen, juiste uitvoering van de testen, meetomstandigheden, interpretatie, normaalwaarden.

De cursus is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig oogonderzoeken afnemen en visusbepalingen doen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de oogfunctie. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Programma Incompany Cursus OogonderzoekInschrijfformulier 2017-2018

Contact

Heeft u vragen over onze cursussen of wilt u graag een maatwerk offerte ontvangen? Dan staat onze Cursus Coördinator Nathalie van Driesum voor u klaar. U kunt haar bereiken via 050 5715074 of nvandriesum@procarebv.nl.