Cursus ECG Basis

cursus-ecg-basis-procare-1Een elektrocardiogram of ECG is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Het apparaat waarmee dit gemeten wordt heet een elektrocardiograaf. Maar, hoe wordt een goede ECG gemaakt? Het doel van de cursus ECG Basis is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van hartfunctieonderzoek. Dit vindt plaats op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: anatomie hart, hartspier en skeletspierweefsel, impulsvorming en -geleiding, standaard ECG-afleidingen, eisen gesteld aan ECG opnamen, kenmerken van een een normaal ECG, onderkennen van afwijkende ECG ritmen, externe storingen in het ECG en practicum juist afnemen van een ECG test.

De cursus ECG Basis is geschikt voor iedereen die met een ECG apparaat gaat werken en/of reeds met een ECG apparaat werkt en zijn of haar kennis wil uitbreiden. Kennisniveau: MBO Gezondheidszorg.

Ervaringen cursus ECG Basis

“Het is zeker een cursus waar ik in de praktijk wat aan heb. Heeft mij denk ik meer vertrouwen gegeven in het maken van ECG’s.”

“De docent heeft de leerstof met heel veel passie aan ons doorgegeven.”

Meer info en inschrijven?

Dinsdag 23 januari 2018| Amsterdam | € 386 per persoon | Programma Cursus ECG Basis | Inschrijfformulier Cursussen 2017-2018 | Leaflet Cursus ECG Basis