Cursus Ergometrie Basis

Cursus Ergometrie BasisIn de ergometrie wordt onderzocht tot welke lichamelijk inspanning iemand in staat is. Het toont aan of er al dan niet sprake is van een verminderde lichamelijke conditie. Het onderzoek wordt ook wel inspanningsonderzoek of –test genoemd. Maar, waaraan voldoet een goed inspanningsonderzoek?

De cursus Ergometrie Basis geeft u een compleet inzicht in de praktijk van de ergometrietesten. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op omgevingsfactoren, bijbehorende richtlijnen, protocollen, de basis van inspannings-ECG’s en de beginselen van VO2max. De cursus wordt afgesloten met een practicum op de fietsergometer. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich voor het eerst gaat bezig houden met ergometrietesten en functieassistenten die basis-ergometrietesten afnemen en hun kennis willen verbreden. Basiskennis van ECG is noodzakelijk. Indien u niet over deze kennis beschikt is onze cursus ECG Basis een goede voorbereiding. Tevens biedt het boek ‘Snelle Interpretatie van ECG’s’ van de auteur Dale Dubin een goede basiskennis.

Meer informatie en inschrijven?

—– Helaas hebben wij de cursus van 21 april a.s. moeten annuleren. De reden hiervoor is het COVID-19 virus.
De cursus zal worden verplaatst naar een nader vast te leggen datum in 2020. Zodra deze bekend is, melden wij dit op deze pagina.
Een online versie van deze cursus is helaas niet mogelijk. Een vast, en zeer belangrijk, onderdeel van de cursus is het practicum. Tijdens dit practicum wordt een inspanningstest afgenomen waarbij een afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.—–

Datum n.t.b. | Groningen | € 399,00 per persoon | Programma Cursus Ergometrie Basis

Inschrijven voor deze cursus?

Klik hier

Vrijblijvend meer informatie?

Mail direct

USP’s

⊕ Goede mix van theorie en praktijk. In de middag voert u zelf een fietstest uit en analyseert u de waarden.

⊕ Deze cursus wordt al 34 jaar gegeven binnen de Lode Holding. Sinds de oprichting in 2002 is de cursus in beheer van ProCare.

⊕ De dag is volledig verzorgd. U ontvangt een map met handouts, een practicummapje, schrijfblok en pen. Tevens ontvangt u een certificaat van deelname.

Ervaringen cursus Ergometrie Basis

“Super leuke en leerzame dag gehad”