Incompany Cursussen

ProCare kan verschillende cursussen voor u en uw organisatie verzorgen, incompany. De verschillende cursussen hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Naast onderstaande cursussen is het ook mogelijk om de meeste reguliere cursussen bij u op locatie te verzorgen.

Eerst vrijblijvend meer informatie? Of vragen?

Mail direct


incompany-cursus-spirometrie-procare Incompany cursus Spirometrie

Spirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet. Voor het uitvoeren van een longfunctieonderzoek wordt gebruikgemaakt van een spirometer. Er bestaan verschillende spirometrietesten. Maar, hoe wordt een goede spirometrietest uitgevoerd? Het doel van deze cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van longfunctieonderzoek op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden. Allereerst worden de theorie en basisbeginselen behandeld waarna in kleine groepen opdrachten worden uitgevoerd én er geoefend wordt met het afnemen van een spirometrietest.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn: fysiologie, parameters flow volume, ERS criteria voor aanvaardbaarheid/haalbaarheid, normaalwaarden (GLI), type flowmeters, software, omgevingsvariabelen, herkennen van goede en slechte curves, meten & wegen en het uitvoeren van een spirometrietest.

De cursus is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig spirometrietesten afnemen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de longfunctie. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Programma Incompany Cursus Spirometrie

incompany-cursus-audiometrie-procare Incompany cursus Audiometrie

Audiometrie is de bepaling van de gevoeligheid en sterkte van het gehoor. Tijdens het audiometieonderzoek wordt met een audiometer de gehoorgevoeligheid bepaalt. Met een hoortest wordt de hoordrempel gemeten. Audiometrie bestaat daarnaast uit meerdere soorten onderzoeken om de mate van slechthorendheid te bepalen. Maar, hoe wordt een goed audiometrieonderzoek uitgevoerd?

Het doel van deze cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van toonaudiometrietesten op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met normaalwaarden.

De onderwerpen die tijdens de cursus aan bode komen, zijn geluid, gehoororgaan, audiometrie, audiogram notatie en het oefenen in het leren lezen & interpreteren van audiogrammen.

De cursus Audiometrie is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig gehooronderzoeken afnemen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de werking van het oor. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Programma Incompany Cursus Audiometrie

incompany-cursus-oogonderzoek-procare Incompany cursus Oogonderzoek

De visus is een maat voor gezichtsscherpte; het vermogen om twee punten nog net van elkaar te kunnen onderscheiden. De visus is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden. Maar, hoe wordt iemands gezichtsvermogen bepaald? Het doel van deze incompany cursus is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van oogonderzoek en visusbepaling op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met normaalwaarden.

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen, zijn: bouw & werking van het ooog, gezichtscherpte veraf,  nabij & beeldschermwerk, gezichtsveld, kleurenzien, dieptezien, contrastgevoeligheid, refractieafwijkingen, uitvoeringen van brillenglazen & contactlenzen, juiste uitvoering van de testen, meetomstandigheden, interpretatie, normaalwaarden.

De cursus is geschikt voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners die regelmatig oogonderzoeken afnemen en visusbepalingen doen, en hun kennis willen uitbreiden en meer inzicht willen krijgen in de oogfunctie. Het minimale vereiste kennisniveau is MBO Gezondheidszorg.

Programma Incompany Cursus Oogonderzoek

Op de incompany cursussen zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing.