Danielle Berghmans MSc, PhD, MUMC+

In een eerder onderzoek hebben we verschillende functies en het functioneren van patiënten met ernstige knie artrose vlak voor en 3 en 12 maanden na de TKP operatie in kaart gebracht. Hierbij viel op dat een verminderde spierkracht zelfs 12 maanden na OK  optrad. Daarom hebben we in een tweede studie een pilot gedaan om te kijken of we deze kracht verder kunnen verbeteren. Voor het objectief in kaart brengen van de spierkracht heeft de Biodex een fundamentele rol gespeeld. Maar ook andere functies, zoals de gangbeeld parameters zijn objectief in kaart gebracht met de Gaitrite.

Ervaring met de Biodex en Gaitrite

Mijn ervaring met de Biodex is dat deze objectief de spierkracht van verschillende spiergroepen op verschillende manieren goed kan onderzoeken. Door het gebruik van het apparaat kunnen vervolgmetingen gedaan worden door verschillende therapeuten, omdat meetmethoden en uitgangspositie  goed vergelijkbaar kunnen zijn en overgedragen kunnen worden. Daarnaast zorgt de visuele weergave op het scherm er ook voor de patiënten geprikkeld worden om hun maximale krachtinspanning te geven en vergemakkelijkt dit de uitleg na afloop.

Gaitrite walkway

Ook de Gaitrite zorgt voor een objectieve meting. Het grootste gemak hiervan vind ik dat die makkelijke verplaatst en ook weer opgeruimd kan worden, zodat hij in een behandelruimte weinig plaats in beslag neemt, maar er toch een langere afstand is waar de temperospatiele gangbeeldparameters gemeten kunnen worden. Daardoor zijn er minder draaibewegingen en door de vlakke ligging van de mat kunnen de patiënten op een veilige manier lopen, eventueel met de therapeut ernaast. Ook hier zorgt dit meetinstrument ervoor dat vervolgmetingen door verschillende therapeuten gedaan kunnen worden en dit vergemakkelijkt zowel het onderzoek als de dagelijkse patiëntenzorg.