Danny AJP van de Sande, Cardioloog in opleiding, UMC Utrecht afdeling cardiologie

Ik heb promotie onderzoek gedaan naar de waarde van de fietstest tijdens routine sportkeuringen om belangrijk kranslagaderlijden op te sporen bij sporters.

Het is gebleken dat een fietstest gecombineerd met ademgasanalyse, gebruikmakend van Lode Corival CPET, een beter inzicht geeft in het (dys)functioneren van de hartspier. Indien er een afwijkende fietstest i.c.m. ademgasanalyse aanwezig was, werden de kransslagaderen van de sporters verder onderzocht. In het overgrote deel van de sporters werden hier geen afwijkingen gezien. Om een verklaring te vinden voor het optreden van afwijkende testen werd ook de vorm van het hart en de haarvaten van het hart van de sporters onderzocht.

Uitkomst onderzoek

Het bleek dat de vorm van het hart weinig invloed had op het optreden van afwijkende testen maar dat er veel vaker afwijkingen in de hele kleine bloedvaatjes van sporters (de haarvaten of microcirculatie) voorkomen dan tot nu toe bekend was. Dit zou kunnen lijden tot het een hartstilstand en/of plotse hartdood. Aangezien plotse hartdood een entiteit is die we heel graag willen voorkomen, zijn dit dan ook de belangrijkste resultaten van het promotieonderzoek.

Het gebruik van de Lode Corival CPET is als zeer prettig ervaren. Het gebruiksgemak als ook het onderhoud van de apparatuur zijn eenvoudig. Het kalibreren en opstellen van de apparatuur is snel gebeurd. Daarnaast is de software uitermate geschikt en kan de ruwe data uit het systeem worden gehaald voor nadere analyse, wat wenselijk is in het geval van wetenschappelijk onderzoek.