Dr. Adrie Bouma onderzoeker Instituut voor Sportstudies

Het doel van mijn proefschrift was een counselingmethode te ontwikkelen voor het stimuleren van het beweeggedrag. We hebben onderzocht wat mensen tegenhoudt om (meer) te bewegen en we hebben veranderstrategieën (barrière-methode) ontwikkeld en uitgevoerd in de huisartsenpraktijk. Binnen dit onderzoek heeft ProCare beweegmeters (Actigraphs) geleverd om het beweeggedrag van alle deelnemers aan ons onderzoek in kaart te brengen.

Metingen bij honderden huisartspatiënten met Actigraphs

We hadden veel Actigraphs nodig omdat we bij honderden huisartspatiënten metingen wilden doen van het beweeggedrag. Bij iedere individuele patiënt hebben we vier metingen afgenomen; voor aanvang van de interventie, na afloop, een half jaar na beëindigen van de interventie en een jaar na beëindigen van de interventie.

Een patiënt kreeg voor een week een Actigraph mee naar huis om hem een week lang te dragen tijdens zijn dagelijkse bezigheden. Daarbij kreeg de persoon geen feedback over het resultaat. Het was dus een blinde meting. Daarna namen we de Actigraph in en lazen direct de data uit die werd opgeslagen in onze database. Ook hierover kreeg de persoon geen informatie. Vervolgens hebben we analyses gedaan. Dit hele proces heeft ongeveer 5 jaar geduurd. De collega’s van ProCare hebben erg goed geholpen als er calamiteiten waren bij meters, bandjes, batterijen etc. Als iets niet werkte, dan mocht ik apparatuur lenen, want de metingen gingen altijd door.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat, in vergelijking met de ‘usual care’ binnen de eerstelijnszorg, de barrière-methode effectiever is in het doen afnemen van barrière-overtuigingen en het doen toenemen van bewegen en de kwaliteit van leven op langere termijn.

Al met al ben ik erg tevreden over de keuze om Actigraphs in te zetten binnen dit onderzoek. Het is een betrouwbare en valide meting van beweeggedrag, wat te vergelijken is met andere internationale wetenschappelijke data over beweeggedrag. Het is een meter die gemakkelijk in het gebruik is voor de proefpersoon. Bovendien heeft een proefpersoon weinig hinder van het instrument. De data die wordt opgeslagen en kan worden uitgelezen door de onderzoeker is zeer gedetailleerd. De software die de meting omzette naar bruikbare data was aanvankelijk vrij ingewikkeld maar samen met ProCare collega’s zijn we aan de slag gegaan en hebben we wat we nodig hadden er goed uitgehaald. Ik zou in een vervolg altijd weer kiezen voor Actigraphs en ook altijd weer via ProCare. De lijnen zijn kort en het is een prettige samenwerking, absoluut!