Dr. Liesbeth van Vulpen, kinderfysiotherapeute en klinisch epidemioloog – Reade Amsterdam

Kinderen met cerebrale parese (een hersenbeschadiging gekregen in het eerste levensjaar) ervaren vaak dat ze hun leeftijdsgenootjes niet goed bij kunnen houden tijdens het lopen en rennen. Eén van de belangrijkste oorzaken van de ervaren problemen in de loopvaardigheid is de verminderde spierkracht waar de kinderen met cerebrale parese (CP) mee te maken hebben.

Krachttraining om de spierkracht te verbeteren en daarmee de loopcapaciteit, is een veel gebruikte behandeling bij deze kinderen. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van krachttraining laten echter wisselende resultaten zien. Sommige onderzoeken laten wel een verbetering zien van spierkracht in een aantal van de getrainde spieren maar geen verbetering in de loopcapaciteit van kinderen met CP. Recente wetenschappelijke studies suggereren dat krachttraining uitgevoerd op een hogere snelheid of in een functionele beweging effectiever zou kunnen zijn dan de traditionele vormen van krachttraining. Vandaar dat we een training hebben opgezet, functionele power training genoemd, waarin we deze twee vormen van trainen hebben samengevoegd: 1) krachttraining met een hoge bewegingssnelheid; 2) uitgevoerd in functionele bewegingen zoals het lopen, rennen en traplopen.

Het belangrijkste doel van ons promotieonderzoek was het evalueren van de effectiviteit van de functionele power training op het verbeteren van spierkracht, loopsnelheid, sprintsnelheid, uithoudingsvermogen en de door ouders gerapporteerde mobiliteit van hun kind met CP.

Spierkracht meten met de MicroFET

De resultaten van deze functionele power trainingsstudie laten grote verbeteringen zien zijn bij de kinderen in loopcapaciteit (13–83% verbetering) en in spierkracht (18–128% verbetering). De spierkracht metingen zijn gedaan met een MicroFet hand-held dynamometer van ProCare. Ook zagen we dat de verbeteringen in spierkracht en loopsnelheid werden vastgehouden door de kinderen in de 14 weken na de trainingsperiode.

Resultaat onderzoek

De behandeldoelen werden behaald en/of overtroffen door 86% van de kinderen tijdens de functionele power training. Dit in tegenstelling tot de periode van de reguliere zorg, de 14 weken voor de trainingsperiode, waarin maar 14% van de kinderen hun behandeldoel behaalde.

Bij de start van de trainingsperiode was 52% van de kinderen afhankelijk van een rollator, rolstoel of ouders bij het verplaatsen over een afstand van 500 meter. Aan het einde van de trainingsperiode was nog maar 13,6% van de kinderen afhankelijk van een loophulpmiddel bij het verplaatsen over een afstand van 500 meter.

Kort samengevat: jonge kinderen met CP kunnen hun spierkracht en loopvaardigheid verbeteren door functionele power training. Dit geeft aan dat deze manier van trainen een belangrijke toevoeging is aan de revalidatiebehandeling van jonge kinderen met CP.