Drs. Jojanneke Anna Maria Christina van Kooten, promovendus / arts-onderzoeker Prinses Maxima Centrum en Amsterdam UMC

De accelerometers van Actigraph worden door onze onderzoeksgroep veelvuldig ingezet voor het meten van slaap bij zowel gezonde kinderen, als de oncologische populatie.

In het eerste deel van mijn proefschrift richten we ons op het verbeteren van het meten van slaap met vragenlijsten en accelerometers, om slaapproblemen zo beter te kunnen opsporen. Een van de artikelen in dit deel is een review waarin we middels meta-analyse accelerometer-referentiewaarden voor gezonde kinderen wilden vaststellen. In de geïncludeerde studies, behoren de horloges van Actigraph tot de meest gebruikte accelerometers. De uitkomst van deze meta-analyse luidt dat er grote heterogeniteit is tussen studies. Dit houdt in dat er grote verschillen zijn in – onder andere – de gebruikte accelerometers (software, hardware, instellingen etc.). Derhalve is er nu nog niet 1 set accelerometer-referentiewaarden vast te stellen voor kinderen.

Gebruik van de accelerometers

Wij zijn vertrouwd geraakt met het inzetten van deze accelerometers. Zowel het horloge zelf (uitleg aan participanten, dagelijks dragen en de bestendigheid tegen schade), als de bijbehorende software wordt als gebruiksvriendelijk beschouwd.