Dr. E.M.W. (Elles) Kotte, Bewegingswetenschapper Stichting Fitkids

Om een veilig trainingsschema te kunnen opstellen en te kunnen evalueren of trainingsinterventies succesvol zijn in het verbeteren van de fysieke fitheid van kinderen zijn valide meetinstrumenten onmisbaar. Als onderdeel van mijn proefschrift is een maximale inspanningstest ontwikkeld die uitgevoerd wordt op een loopband om de aerobe inspanningscapaciteit van kinderen in kaart te brengen: de Fitkids Treadmill Test (FTT). Alvorens een nieuwe test in te zetten in de klinische praktijk is inzicht in de klinimetrische eigenschappen van de test cruciaal.

Onderzoeken

In de onderzoeken waarin een loopband van Lode (Valiant loopband met kinderopties en een verstelbare zijhandrail) is gebruikt zijn de validiteit en de reproduceerbaarheid van de FTT onderzocht en zijn referentiewaarden voor de FTT opgesteld voor gezonde kinderen en adolescenten. In totaal hebben 356 kinderen de FTT uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de loopband van Lode. Vierendertig kinderen hebben de FTT 2 keer uitgevoerd (reproduceerbaarheidsgroep) en nog eens 34 kinderen hebben naast de FTT het Bruce protocol uitgevoerd binnen 2 weken (validiteitsgroep). De resultaten van het proefschrift tonen dat de FTT een valide en reproduceerbare inspanningstest is bij gezonde kinderen en adolescenten. De referentiewaarden voor de FTT die zij opgesteld in het proefschrift tonen voor jongens een lineaire toename met leeftijd voor de behaalde volhoudtijd. De referentiewaarden voor meisjes laten een lineaire toename met leeftijd zien tot ongeveer 10 jaar, waarna de waarden afvlakten.

Goede ervaring met de Valiant loopband

Mijn ervaring met de Lode Valiant loopband is heel goed. De loopband was erg betrouwbaar en door o.a. de zijhandrails veilig te gebruiken bij jonge kinderen. Ook was ProCare gedurende alle maanden dat de metingen hebben plaatsgevonden betrokken en goed bereikbaar voor advies. De LEM-software was heel gebruiksvriendelijk. Ik wil ProCare, en dan in het bijzonder Aafko Roggema, heel erg bedanken voor het leveren van de loopband, het meedenken en de betrokkenheid. Dank!

Al met al, vind ik dit positieve punten aan het gebruik van de loopband:

  • De grote hellingshoek: het Bruce gaat tot een hellingshoek van 22%;
  • De mogelijkheid tot het invoeren van het protocol in Lode Ergometry Manager (LEM);
  • De mogelijkheid tot automatische opslag van testgegevens via LEM-software;
  • De beschikking over verstelbare zijhandrails.