Hilde Ploeger, MSc, Bewegingslaborant en -beheerder, Amsterdam UMC, afd. Revalidatiegeneeskunde

Veel mensen met kuitspierzwakte ten gevolge van een doorgemaakte polio-infectie ervaren problemen met het lopen die het dagelijks functioneren belemmeren. Veel voorkomende loopproblemen zijn instabiliteit, vallen en vermoeidheid door een verhoogd energieverbruik. Om het lopen te verbeteren worden vaak op maat gemaakte dorsaalflexie-beperkende enkel-voetorthesen (EVO’s) voorgeschreven die compenseren voor de kuitspierzwakte.

Hoewel de meeste mensen tevreden zijn met hun EVO, zijn er ook mensen ontevreden en worden EVO’s niet altijd gebruikt. Ook is de evidentie over de effectiviteit van dorsaalflexie-beperkende EVO’s op het lopen zeer beperkt. Om deze reden is er onderzoek gedaan met als doel bij te dragen aan de kennis over de effectiviteit van EVO’s ter verbetering van het lopen bij kuitspierzwakte en over factoren die de effectiviteit kunnen verbeteren. Uit het onderzoek is gebleken dat de EVO’s het lopen verbeteren, maar er is ook gebleken dat de afstelling van de EVO’s beter kan.

In het looplab van het Amsterdam UMC locatie AMC, dat is ingericht in samenwerking met ProCare, is eerst de biomechanica van het lopen zonder EVO’s nauwkeurig in kaart gebracht met behulp van digitale en infrarood camera’s (Vicon) en krachtplaten (AMTI). Tevens kon met deze apparatuur het biomechanische effect van de EVO’s bepaald worden. Door het aanpassen van de mate van dorsaalflexiebeperking van de EVO’s (bijv. door de veerstijfheid te veranderen) kon het lopen verder verbeterd worden.

De verschillen in de biomechanica tijdens het lopen bij verschillende EVO-veerstijfheden kunnen subtiel zijn en zijn lastig waar te nemen met het blote oog. Echter, de veranderingen in de biomechanica hebben een groot effect op het lopen; een geoptimaliseerde EVO verbetert het looppatroon, de loopvaardigheid en ervaren effectiviteit ten opzichte van een niet geoptimaliseerde EVO. De camera’s en krachtenplaten zijn onmisbaar in het bepalen van de biomechanische effectiviteit van de EVO’s. Het onderzoek heeft geleid tot vervolgonderzoek en een optimalisatieprotocol dat nu in de patiëntzorg wordt toegepast voor het bepalen van de meest effectieve EVO-veerstijfheid bij mensen met kuitspierzwakte.

De Vicon camera’s in combinatie met de AMTI krachtplaten zijn zeer geschikt om de biomechanica van het lopen nauwkeurig in kaart te brengen. Met de bijbehorende software kan de data eenvoudig verwerkt worden ten behoeve van onderzoek en inzichtelijk gemaakt worden voor specialisten ten behoeve van de patiëntzorg.