Jana Tuijtelaars, MSc., Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Revalidatiegeneeskunde

Na het doormaken van polio resteren vaak (gedeeltelijke) verlammingen en neemt de spierfunctie vaak geleidelijk verder af. Als gevolg hiervan vallen mensen die kampen met de late gevolgen van polio gemiddeld twee tot drie keer vaker dan gezonde volwassenen. Omdat vallen aanzienlijke gevolgen kan hebben, is het voorkomen hiervan een belangrijk doel van de revalidatiebehandeling. Mensen die kampen met de gevolgen van polio vallen met name tijdens het lopen, wat – in het dagelijks leven – een activiteit is waarbij het looppatroon continu aangepast dient te worden aan taak- of omgevingseisen. Wanneer iemand niet in staat is om het looppatroon voldoende aan te passen, kan dit leiden tot struikelen of misstappen. Het loop-specifieke aanpassingsvermogen is dus essentieel voor het lopen in het dagelijks leven.

Het onderzoek

Voor mensen die kampen met de late gevolgen van polio zijn struikelen, uitglijden of misstappen de meest voorkomende oorzaken van een val. Dit zou mogelijk kunnen komen door een verminderd loop-specifiek aanpassingsvermogen. Tot op heden is dit echter niet onderzocht. Het doel van dit proefschrift was daarom om te onderzoeken hoe we het loop-specifieke aanpassingsvermogen bij mensen met de late gevolgen van polio kunnen meten op een loopband. Daarnaast hebben we gekeken naar factoren die het loop-specifieke aanpassingsvermogen beïnvloeden. Twee belangrijke factoren zijn spierkracht (gemeten met de Biodex, geleverd door ProCare) en vermoeidheid (spiervermoeidheid gemeten met EMG systeem van Cometa, geleverd door ProCare).

Onze ervaring met de apparatuur

  • Biodex: wordt bij ons op de afdeling met name gebruikt voor het meten van de spierkracht in knie extensoren/flexoren en enkel plantair/dorsaal flexoren. Het meten van de spierkracht gaat goed. Het positioneren van de patiënt gaat goed, maar het in- en uitstappen is een aandachtspunt omdat de stoel redelijk hoog is en patiënten vaak een verminderde balans hebben. Een nadeel van de spierkrachtmeting met de Biodex is dat er een relatief grote offset is, waardoor kleine veranderingen in kracht/mensen met heel weinig spierkracht niet gemeten kan worden.
  • EMG apparatuur van Cometa: erg makkelijk in het gebruik, zowel de bijbehorende software als de apparatuur zelf. Ik heb de draadloze apparatuur gebruikt, wat perfect is voor metingen tijdens bijvoorbeeld het lopen.