Jellien Makonga-Braaksma, Spirometry Teacher ERS

Op 9 juni werd in Nicosia op Cyprus voor de eerste keer de cursus Spirometry Drivers License gegeven. Deze cursus, die door de European Respiratory Society wordt beheerd, kan op nationaal niveau worden ingekocht en gegeven door longartsen of longfunctieanalisten. De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de focus gelegd op kennismaken met spirometrie, daarna volgt een periode van drie tot zes maanden waarin deelnemers oefenen met het uitvoeren van spirometrie volgens de geldende ERS/ATS 2005 richtlijnen, en het maken van een werkboek. Tot slot komen de deelnemers nog eenmaal bij elkaar om een praktijkexamen af te leggen.

De cursus werd georganiseerd in de polikliniek van een longarts aldaar, Dr. Kakoullis. Deze had mij gevraagd om te helpen omdat hij te weinig docenten had.  Na de nodige correspondentie over en weer bleek dat er ter plekke niet veel spirometers waren om uit te proberen. Eén onderdeel van de cursus is de kennismaking met verschillende spirometrie meetsystemen, en deze uit proberen. Dr. Kakoullis beschikt in zijn praktijk over een Sensormedics bodybox (met een anemometer meetsysteem). Verder had hij een turbine meetsysteem kunnen lenen. Het leek mij ten behoeve van de cursus goed als er ook nog bijvoorbeeld een pneumotachograaf of een ultrasound spirometer te zien zouden zijn. Ik heb op advies van collega’s Nathalie van Driesum benaderd of ik van haar een NDD Easyone PC zou mogen lenen. Tot mijn grote vreugde ging zij akkoord. De spirometer kwam over de post bij mij thuis, de software werd me al toegestuurd, en ik kon draaien.

Dr. Kakoullis was erg blij met de uitbreiding van zijn arsenaal. Hij was ook heel geïnteresseerd in de apparatuur. Toen hij hoorde dat ik het gewoon in de handbagage had meegenomen was hij verbaasd en besloot om zelf ook een PC based spirometer aan te schaffen in de toekomst.

Ik wil ProCare mede namens Dr. Kakoullis heel hartelijk danken voor het lenen van de spirometer.