Juultje Sommers, Fysiotherapeut en Onderzoeker PHd traject – Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Revalidatie

We hebben voor twee pilotstudies, die de fysiologische reactie op inspanning bij intensive care (IC)-patiënten onderzoeken, gebruik gemaakt van ProCare apparatuur. Om de IC patiënten te kunnen laten inspannen hebben we de bedfiets “ de MOTOmed letto2: RECK-Technik” gebruikt.

Voor de 1e studie hebben we de uitvoerbaarheid en veiligheid van een inspanningstest met de daarbij behorende fysiologische reacties bij oplopende inspanning onderzocht. Voor de inspanningstest werd een bed-fietsergometer van ProCare gebruikt, waarbij de weerstand na elke minuut op een gestandaardiseerde wijze werd verhoogd. Afhankelijk van de spierkracht, werd een passieve of actieve inspanningstest uitgevoerd bij 37 IC-patiënten.

Inspanningstesten op een bed-fietsergometer bij IC-patiënten

De uitvoerbaarheid en veiligheid werden geëvalueerd aan de hand van het aantal patiënten dat de test kon voltooien en het aantal ongewenste gebeurtenissen. Bijna alle (89%) patiënten voltooiden de test. Tijdens het actief fietsen werd een lichte stijging van de ademfrequentie, zuurstofopname, koolstofdioxide en lactaat waargenomen. Het is onbekend of de belasting en de hiermee gepaard gaande fysiologische veranderingen voldoende was om de cardiorespiratoire conditie te kunnen verbeteren.

De cardiorespiratoire eindpunten die normaal bij gezonde personen worden gebruikt, werden niet bereikt bij de IC-patiënten. Redenen waarom de patiënten de test niet konden afmaken waren, algehele vermoeidheid en verminderde spierkracht. Tijdens passief fietsen werden geen cardiorespiratoire veranderingen waargenomen. We concludeerden dat inspanningstesten op een bed-fietsergometer bij IC-patiënten veilig kunnen worden toegepast en dat er vervolg onderzoek moet worden uitgevoerd naar de klinische betekenis van de fysiologische veranderingen.

Voor de tweede studie werden oppervlakte elektromyografie (EMG) meting gebruikt om de veranderingen in elektrische activiteit van de m. quadriceps tijdens fietsen in bed te beoordelen. In deze studie werden negen IC-patiënten en zes gezonde proefpersonen gemeten. Er werd gefietst met een bed-fietsergometer van ProCare met een gestandaardiseerd oplopend weerstandsprotocol met een maximale duur van 12 minuten. De patiënten fietsten een kortere periode dan de gezonde proefpersonen. De patiënten stopten vanwege spiervermoeidheid in de benen. Tijdens het fietsen met oplopende weerstand werd in beide groepen een meetbare spieractiviteit, middels oppervlakte EMG waargenomen. Tijdens het passief fietsen werd een geringe spieractiviteit gedetecteerd. Deze resultaten komen overeen met bevindingen vanuit de literatuur, dat passief fietsen het verlies van spiermassa kan beïnvloeden en wellicht ook kan beperken. Deze studie toonde aan dat oppervlakte EMG meting uitvoerbaar is en dat spieractiviteit bij IC-patiënten tijdens fietsen in bed gemeten kan worden.

Als fysiotherapeut en onderzoeker maak ik al meerdere jaren met veel plezier gebruik van de MOTOmed fietsen. Ze zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig inzetbaar bij de zeer laag belastbare ziekenhuis patiënten.