Laura Oudenhoven, PhD., onderzoeker, bewegingslaborant en inspanningslaborant afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUMC

Proefschrift One step beyond: Advancing gait analysis to guide interventions in children with cerebral palsy

De metingen voor dit onderzoek zijn uitgevoerd in het bewegingslaboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Een deel van de apparatuur in dit bewegingslaboratorium is aangeschaft via ProCare B.V. Dit betreft onder andere de EMG set en krachtplaten.

In de afgelopen zeven jaar heb ik gebruik gemaakt van bovengenoemde apparatuur, voor zowel het onderzoek als de gangbeeldanalyses in de patiëntenzorg. Over het algemeen heeft de apparatuur naar behoren gewerkt. Er zijn in het verleden wel problemen opgetreden met de apparatuur, zoals de batterijduur van onze oorspronkelijke EMG-set en kabelbreukjes bij de EMG-probes. Om deze reden is destijds de afweging gemaakt om over te stappen naar een andere type (Cometa Mini Wave). Hier is vanuit Procare altijd goed in ondersteund, ook m.b.t. service bij het opsturen van de set naar Italië voor onderhoud. Andere apparatuur die ik heb gebruikt, betreft de krachtplaten (AMTI), Vicon camera’s & Basler video camera’s. Ook hier hebben in de loop van de tijd vervangingen / uitbreidingen plaatsgevonden, zoals de aanschaf van meer krachtplaten (nu 6 in plaats van 2), en Vantage camera’s. Het systeem werkt naar behoren en ik beschouw de dienstverlening vanuit Procare als prettig. Bijvoorbeeld ook bij acute problemen, zoals kortgeleden wateroverlast in het lab vanwege een lekkage.