Maremka Zwinkels MSc. , Specialist Bewegingslab – De Hoogstraat Revalidatie

Onderzoek: From exercise training to school-based sports – the effects on fitness and health in youth with physical disabilities

Sporten is gezond, ook voor jongeren met een fysieke beperking. Zij sporten echter minder vergeleken met hun leeftijdsgenoten; 26% van de kinderen met een fysieke beperking sport wekelijks tegenover 71% van hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun fitheid en gezondheid.

De afgelopen jaren zijn jongeren met een beperking steeds meer uitgedaagd om te gaan en blijven bewegen, vooral binnen de zorg. Jongeren met een beperking in 2014 zijn veel fitter dan hun leeftijdsgenoten uit 2004; ze kunnen harder rennen en dit ook langer volhouden. Dit geldt helaas niet voor hun gezondheid, zo blijft de VO2peak, gemeten middels een shuttle run test met de Metamax 3B, gelijk en neemt de BMI toe. Niet alleen gebruikten we tijdens ons onderzoek de apparatuur van Cortex. Ook werden inspanningstesten gedaan met de apparatuur van Lode. Zo gebruikten we de Lode Corival en de Angio.

Jongeren met een fysieke beperking zijn trainbaar volgens de algemene trainingsprincipes. Na acht weken intervaltraining hadden ze een beter sprintvermogen, en konden ze sportactiviteiten langer volhouden. De helft van deze jongeren ging vervolgens een keer per week extra sporten op school. Na zes maanden was het sprintvermogen verder toegenomen en het vetpercentage gedaald ten opzichte van de controlegroep.

Nu sporten jongeren met een fysieke beperking vaak bij een aparte sportvereniging (op school). In de toekomst zouden jongeren met een fysieke beperking ook gewoon moeten kunnen sporten bij een sportvereniging in de buurt. Zo kunnen ze makkelijker twee keer per week sporten, wat beter is voor hun gezondheid, en komen ze in contact met leeftijdsgenoten uit de buurt.

Meer informatie over dit onderzoek is ook te zien in onderstaande YouTube video: