Marika Leving, MSc. Universitair medisch centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen

Een van de belangrijkste conclusies van mijn proefschrift ‘Understanding the motor learning process in handrim wheelchair propulsion’ is dat het gebruik van technologie in de toekomst beter geïmplementeerd moet worden in de klinische revalidatie en het dagelijks leven om de principes van het motorisch leerproces volledig te kunnen begrijpen. De implementatie van rolstoellaboratoria werd voorgesteld als een mogelijke oplossing hiervoor.

De beschikbare technologie, zoals de recent ontwikkelde Lode Esseda rolstoelergometer, biedt nieuwe mogelijkheden voor het bouwen van een efficiënt multicentrum netwerk van rolstoellaboratoria om clinici te assisteren bij het bieden van een geïndividualiseerde diagnose, rolstoelpassing en behandeling rond vaardigheid en fitheid. Uiteraard moeten deze multicentrum verzamelde meetgegevens worden gedeeld voor verdergaand functionaliteit-gestuurd wetenschappelijk onderzoek.

Voordelen Esseda

De grootste voordelen van het gebruik van de Esseda zijn dat de meeste standaard rolstoel inspanningstesten veel sneller uitgevoerd kunnen worden in vergelijking met standaard methoden. Daarnaast kunnen patiënten, atleten en proefpersonen in hun eigen rolstoel getest worden. Dat verbetert niet alleen de ervaring van de proefpersoon maar ook de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten.