MHJ Fanchamps, MSc, Erasmus MC, promovenda bij revalidatiegeneeskunde

In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende beweegmonitoren waaronder de Actigraph. In de uitgevoerde onderzoeken hebben we gekeken naar het functioneren van de monitors voor het meten van beweeggedrag en dan specifiek sedentair gedrag, lichaamshoudingen- en bewegingen en hand-arm gebruik. De onderzoeken waren vooral gericht op methodologische aspecten van het meten van dit gedrag. De Actigraph is in verschillende onderzoeken gebruikt als referentie voor de intensiteit van bewegen.

Het gebruik van de Actigraph als monitor om het beweeggedrag van mensen te meten, heb ik altijd als prettig ervaren. In zowel het opstarten als bij het afsluiten, opslaan en analyseren van de data hebben we nooit echt problemen ervaren. Daarnaast was het voor de mensen die meededen aan ons onderzoek nauwelijks een belasting om het apparaat te dragen. Het draagcomfort is goed en mensen die meededen aan het onderzoek gaven aan dat ze het vaak zelfs vergaten dat ze de monitor om hadden. De Actigraph moet wel afgedaan worden bij wateractiviteiten zoals douchen, baden en zwemmen. Op zich is het geen probleem dat deze activiteiten dan niet geregistreerd worden, dat is vaak wel te ondervangen met navragen d.m.v. een activiteitendagboekje. Maar het gebeurt wel eens dat mensen daarna vergeten de monitor weer om te doen, wat wel leidt tot het missen van data en mogelijk daardoor een verkeerd beeld kan geven van iemands beweeggedrag.

We hebben de Actigraph gebruikt, omdat de grenzen aangegeven in bewegingscounts tussen sedentair gedrag, licht en matig-intensief actief algemeen geaccepteerd en gevalideerd zijn. De Actigraph zou nog waardevoller als instrument zijn als het ook gevalideerde lichaamshoudingen- en bewegingen meet.