Sibren Papenburg, Fysiotherapeut en manueel therapeut i.o. – van Iersel Fysiotherapie Almelo

Fysiotherapiepraktijk van Iersel – Zorg voor Vitaliteit maakt nu enkele jaren gebruik van het 4D motion lab van Diers. Binnen de praktijk wordt de ‘4D-scan’ voor twee doeleinden gebruikt, namelijk interne vraagstelling en als particulier product.

Gebruik van het 4D Motion Lab

In de interne vraagstelling wordt het toestel voornamelijk gebruikt om eerder “vage” begrippen als ketenalignment, voorkeursrotaties, stabilometry etc. meetbaar in cijfers te maken. De patiënt wordt intern met een duidelijke vraagstelling door zijn of haar behandelend therapeut doorverwezen voor een scan. Zo kan er gericht onderzocht worden in korte tijd, op de aspecten die voor deze patiënt van belang zijn. Zo heeft het apparaat zijn meerwaarde in het opstellen van onze fysiotherapeutische diagnose en behandelplan bij de meer complexe casussen. Ook heeft het apparaat meerwaarde in onze multi- en monodisciplinaire samenwerking. Zo wordt de scan gebruikt in samenwerking met een (sport)podotherapeut om onderscheid te kunnen maken tussen neergaande en opgaande problematiek in de keten, om met zo compleet mogelijke kennis te kunnen besluiten of podotherapie of fysiotherapie geïndiceerd is. Ook zijn wij onlangs een project gestart, waarbij onze master kinderfysiotherapeut met de 4D scan een aantal screeningspunten heeft opgesteld, om te bepalen of er sprake kan zijn van een motorische ontwikkelingsachterstand bij patiënten onder de 18 jaar met recidiverende klachten, morbus sever of osgood schlatter.

Het complete product

Het particuliere product omvat een complete scan met hieraan gekoppelde adviezen. Dit is een product wat binnen onze praktijk nog in ontwikkeling is. Het idee is een screening voor mensen waarin bewegingsadvies gekoppeld kan worden aan leefstijladvies. De interne variant van de scan wordt gedeclareerd uit de aanvullende verzekering fysiotherapie, terwijl de externe variant geprofileerd wordt als commercieel product. Naast deze twee varianten wordt de 4D scan ingezet bij andere projecten binnen de praktijk, bijvoorbeeld ons nieuw op te zetten rugrevalidatieprotocol, waar de scan naast haar screenende functie ook een functie krijg in de pijneducatie van de patiënt.

Zoals de volgende casuïstiek zal illustreren gelooft Praktijk van Iersel in de diagnostische waarde van het 4D motion lab. Naar ons inzicht helpt de scan ons juist die 5% van de patiëntenpopulatie, die al bij meerdere fysiotherapeuten zijn geweest, nooit met volledig herstel tot gevolg, juist te diagnosticeren waardoor wij een passend behandelplan kunnen opstellen.

Voorbeeld case

Jongeman, 8 jaar, afwijkend looppatroon. Loopt “scheef” volgens de ouders, dit komt met name naar voren in het rennen. Heeft een verleden van knie- en achillespeesklachten, met name rechterzijde. Heeft op dit moment geen pijnklachten, ouders hebben preventief contact opgenomen met de kinderfysiotherapeut. De jongen heeft geen beugel, geen kaak/gebitsproblematiek in het verleden, geen rugklachten en nog geen zooltherapie.

Fysiotherapeutisch onderzoek laat in rennen en lopen een voorkeursrotatie/latorflexie zien naar rechts. Hand-oog coördinatie wat onder de norm, motorisch weinig controle. Lijkt verzwakt in de keten. 4D scan laat statisch een volledig naar links geroteerde wervelkolom zien, stabilometry linkerbeen sterk verminderd t.o.v. rechts, ietwat holvoet. Dynamisch volledig rechts geroteerd, weinig tot geen pronatie in de enkelgewrichten en een verstoord gangbeeld.

Op basis van de 4D scan is de jongeman binnen onze praktijk doorgestuurd naar een craniomandibulair specialist, waarbij een occlusieletsel links werd gevonden. Na 3x behandelen was er grote progressie zichtbaar.