Hanze Hogeschool: ”Innovativiteit op functionele fitheid is essentieel”

Geplaatst op

Het Instituut voor Sportstudies/lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen werkt in samenwerking met het bedrijfsleven en de Brandweer Groningen aan het project: Functional Fitness Monitor (FFM). Onder andere ProCare, de Science Plus Group, zusterbedrijf aXtion, Target Holding en Estafette werken mee aan het prototype dat momenteel ontwikkeld en getest wordt.

Doel van het project

Doel van het project is het ontwikkelen van een geïntegreerd meet-, feedback- en begeleidingspakket , waarmee de fitheid van mensen met een fysiek zwaar beroep kan worden bevorderd. De monitor wordt momenteel ingezet en getest door inzet van een controle- en interventiegroep. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Brandweer Groningen, vanwege de fysiek zware aard van het beroep van een brandweerman of -vrouw. Richard Bouma, Ploegchef Brandweer Groningen, onderdeel Veiligheidsregio Groningen:

“Het beroep van brandweerman en brandweervrouw valt in de categorie fysiek en mentaal zware beroepen. Aspecten als kracht, uithoudingsvermogen, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en duurzame inzetbaarheid zijn uitermate belangrijk. Wij doen mee aan dit project omdat juist in deze tijd innovativiteit op functionele fitheid essentieel is.”

De experimentele fase

Er is voor het testen hard gewerkt aan het opzetten van de monitor. Zo moest onder andere bepaald worden welke onderdelen een plaats moesten krijgen binnen het prototype en welke software ontwikkeld moest worden. Ook slimme data-analysetechnieken moesten worden geleerd. Begin 2017 is er een training gegeven aan studenten van Sport- en Gezondheidsstudies waarbij zij leerden hoe ze een test moesten uitvoeren. Er werd geoefend met het Functional Movement Screen waarvan onderdelen in de testbatterij zijn opgenomen. Vervolgens heeft de nulmeting plaatsgevonden, en startte de veldtest met het dragen van meetapparatuur, invullen van dagboekjes en coachingsgesprekken. En inmiddels is ook een tussenmeting geweest. In de experimentele fase wordt de monitor enkel ontwikkeld en getest voor de brandweer (Veiligheidsregio Groningen). Na eventuele aanpassingen in de toekomst en na doorontwikkeling kan het ook voor andere beroepsgroepen worden ingezet.

Functionele Fitheid: ontwikkeling fitheidsmonitor

Innovatie functionele fitheid is essentieel

Volgens de onderzoekers aan de Hanze is het essentieel om te innoveren op het gebied van fitheid. De gemiddelde fitheid van de huidige beroepsbevolking neemt namelijk af. Terwijl de beroepseisen gelijk blijven of zelfs scherper worden. Daarnaast vergrijst de samenleving in Noord-Nederland nog sneller dan in andere regio’s. Deze twee punten maken het heel belangrijk om aandacht te schenken aan optimalisatie van functionele fitheid. Dit is dan weer nodig om fysiek en mentaal zwaar werk aan te kunnen.

Bij de uitvoering van het project worden studenten van het Instituut voor Sportstudies en de Academie voor Gezondheidsstudies betrokken. Daarnaast is Miriam van Ittersum, Docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool verbonden aan de Functional Fitness Monitor.  Zij zegt:

“We kunnen op dit moment helaas nog niet helemaal bieden wat we graag zouden willen, maar dat hoort ook wel bij dit type project. Het is veel meer dan alleen onderzoeken of iets werkt; daadwerkelijk samen met bedrijven en eindgebruikers in ontwerpgericht onderzoek ontwikkelen van een product is een hele uitdaging, maar fantastisch om bij betrokken te zijn!”

De looptijd van het project is tot eind 2017; de projectleiding wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen. Meer informatie over dit project? Ga naar de website van de Hanzehogeschool.