Actueel

Blijf up-to-date

De EPD koppeling met Cortex in het Martini Ziekenhuis is gerealiseerd!

De inspanningslabs van locatie Het Omnium en het Martiniziekenhuis zijn vanaf nu niet alleen aan elkaar gekoppeld (gedeelde patiëntendatabase), maar kunnen nu ook direct de resultaten van de inspanningstest versturen naar het elektronische patiëntendossier.

Minder handelingen en minder foutgevoelig

De voordelen hiervan zijn dat de patiëntgegevens beter beveiligd zijn en dat de artsen minder handelingen uit hoeven te voeren om alle testresultaten en patiëntengegevens in het EPD te zetten. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de foutgevoeligheid van het overtypen van gegevens afneemt.

Samenwerking

Dit project was niet mogelijk geweest zonder nauwe samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis, Cortex, LodeaXtion en ProCare.