Actueel

Blijf up-to-date

De apparatuur en software van ProCare worden veelvuldig ingezet in wetenschappelijke studies. We zijn trots op onze naamsvermelding in diverse wetenschappelijke publicaties en promotieonderzoeken. Daarom zetten we regelmatig onderzoeken in het zonnetje. Dit keer vertelt PhD Iris den Uijl, Erasmus MC & CAPRI Hartrevalidatie over het gebruik van ActiGraph bij haar promotieonderzoek.

“Mijn onderzoek focuste zich op een nieuw ontwikkeld hartrevalidatieprogramma voor patiënten met obesitas. Hartpatiënten met obesitas ervaren moeilijkheden in standaard hartrevalidatie en daarom hebben wij de toegevoegde waarde van een nieuw, uitgebreider programma onderzocht. Het is een van de doelen van hartrevalidatie om fysieke activiteit te verhogen en sedentair gedrag te verminderen.”

“Ons onderzoek liet veelbelovende resultaten zien met betrekking tot de toename in fysieke activiteit in patiënten die het nieuwe programma volgden, ook al waren deze niet significant beter dan de patenten die standaard hartrevalidatie volgden en konden ze ook niet doorgezet worden op de langere termijn. Wij hebben fysieke activiteit en sedentair gedrag gemeten met de ActiGraph wGT3X. Deelnemers droegen deze apparatuur op vier meetmomenten tijdens 1.5 jaar op de heup gedurende 7 dagen. Alleen tijdens slapen en activiteiten waarbij water op het lichaam kwam, werd het apparaat afgedaan. Daarnaast vroegen wij deelnemers om een kort beweegdagboek bij te houden.

Wij hebben voor deze apparatuur gekozen om objectieve metingen van beweeggedrag te kunnen doen in plaats van subjectieve metingen door bijvoorbeeld vragenlijsten. Onze ervaringen met de ActiGraphs zijn goed. Voor onze doelpopulatie konden we grotere banden bestellen, wat erg prettig was. De apparaten zijn gemakkelijk uit te lezen en de data kon goed geanalyseerd worden met bijbehorende software.”