Actueel

Blijf up-to-date

‘Revalidatie’ – re·va·li·da·tie (de; v): Het weer in staat maken werk te verrichten, een functie te vervullen. De Van Dale zegt het al, revalideren is een intensief proces waarbij mensen die een ziekte, blessure of aandoening hebben opgelopen, weer leren om de dagelijkse activiteiten uit te voeren. Niet voor niets dat revalidatie regelmatig topsport wordt genoemd. Maar is dat wel zo? Daarover gingen we in gesprek met Olaf Verschuren en Linda van Vliet van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Een revalidatiecentrum waar wij al een jarenlange samenwerking mee hebben en die – net als wij – dit jaar haar 75-jarig jubileum viert.

100-image

Wat doen jullie binnen de revalidatie?

Olaf: “Ik werk voor het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht: een onderzoeks- en innovatiecentrum van UMC Utrecht en De Hoogstraat. Hier ben ik bezig met het opzetten van een zorgpad voor kinderen met Cerebrale Parese (CP), waarin niet alleen aandacht is voor beweging, maar ook voor voeding en slaap. CP is een aandoening van de hersenen die kort voor, tijdens of na de geboorte optreedt. Die hersenschade kan leiden tot cognitieve en motorische problemen waar de kinderen in het dagelijks leven last van kunnen hebben. Met intensieve revalidatie, waaronder fysiotherapie, ergotherapie en logopedie leren we kinderen de dagelijkse activiteiten zoals lopen of rolstoel rijden weer uit te voeren.”

Linda: “Ik werk als inspanningsfysioloog en run het Inspanningslab van De Hoogstraat. We voeren  inspanningstesten uit bij de diverse doelgroepen die revalideren bij De Hoogstraat waaronder mensen met een CVA, dwarslaesie, neurologische aandoeningen of traumatische letsel, maar ook kinderen met CP. Hiervoor werk ik veel met de apparatuur van ProCare, onder andere de Cortex ademgasanalyse apparatuur en de Lode ergometers. De resultaten uit inspanningstesten worden vertaald naar een medisch en trainingsadvies die gebruikt worden bij de fysieke revalidatie binnen De Hoogstraat maar ook in de 1e lijn.

Wat vinden jullie van de stelling: Revalidatie is topsport?

Linda: “Mensen die in klinische of dagbehandeling zijn, zijn de hele dag bezig met beter worden. Het is keihard werken om te revalideren; dat noem ik topsport.”

Olaf: “Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat revalidatie topsport zou móeten zijn. Als je namelijk kijkt naar wat een topsporter doet om alles uit het lijf te halen, dan is dat niet alleen maar heel hard trainen. Misschien is de periode na de training nog wel belangrijker, waarbij je focust op voeding en slaap. We zouden binnen de revalidatie dus eigenlijk moeten leren van topsporters en ook voeding en slaap moeten integreren in het revalidatieproces.”

Linda: “Daar heb je wel gelijk in. De Hoogstraat is daar wel al mee bezig. Het voedingsconcept is aangepast op veel afdelingen en ook slaap krijgt steeds meer aandacht. Dat heb je nou eenmaal nodig om de dag door te komen.”

Olaf: “Ik vind topsport kijken leuk en bij topsporters merk je dat zij erg veel investeren in het optimaliseren van hun slaap en goede voeding. Hierna dacht ik: het is eigenlijk heel logisch dat je beweging, slaap én voeding nodig hebt om tot het optimale resultaat te kunnen komen. Daarom zijn we vanuit deze 3 thema’s gaan werken.”

Net als ProCare bestaat De Hoogstraat dit jaar 75 jaar. Kunnen jullie iets vertellen over hoe de revalidatiezorg zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld?

Linda: “Een aantal jaren geleden was het belang van verbeteren van de fysieke belastbaarheid binnen de revalidatie nog ondergeschikt. Het ging toen met name om participatie en re-integratie in de maatschappij, terwijl we nu weten dat juist een verbeterde belastbaarheid draagvlak creëert om die participatie te bewerkstelligen.”

Olaf: “Het stuk inspanningsfysiologie was vroeger nog nergens standaard zorg. De aandacht voor conditie en kracht is sterk toegenomen. Met apparatuur van o.a. ProCare willen we steeds meer objectief vastleggen, daardoor kun je veel gerichter trainen. Het gaat er nu veel professioneler aan toe.”

En wat zijn jullie wensen voor de toekomst binnen de revalidatiezorg?

Linda: “Mijn wens is dat de capaciteit van het Inspanningslab mag toenemen en daardoor een grotere rol kan gaan spelen binnen de fysieke revalidatie binnen De Hoogstraat.

Olaf: “Ik pleit voor een 24-uurs aanpak van revalidatie, waarin beweging, voeding én slaap de volledige aandacht krijgen.”