Actueel

Blijf up-to-date

De apparatuur en software van ProCare worden veelvuldig ingezet in wetenschappelijke studies. We zijn trots op onze naamsvermelding in diverse wetenschappelijke publicaties en promotieonderzoeken. Daarom zetten we regelmatig onderzoeken in het zonnetje. Dit keer vertelt Dr. Kyra Theunissen over het gebruik van ActiGraph, Vicon en AMTI in haar promotieonderzoek.

ActiGraph wGT3X, Actilife Software en Vicon Nexus software, Vicon motion capture camera’sAMTI krachtenplaten. Het algemene doel van het proefschrift beoogde het beoordelen of de zelf gerapporteerde vermoeidheid gepaard gaat met verschillen in loopkarakteristieken en de energetische kosten van het lopen bij personen met Multiple Sclerose (MS) en Reumatoïde Artritis (RA).

Hoofdstuk 3 onderzocht of loopbandprotocollen met een vaste snelheid en een zelfregulerende snelheid verschillen in energiekosten en loopparameters. Het doel was om het effect van natuurlijke variatie in het lopen op de energiekosten, zoals waargenomen in loopprotocollen zoals de 6-minuten wandeltest, op te helderen. Het ontbreken van verschillen in energiekosten en spatiotemporele en kinematische parameters valideert het gebruik van zelfregulerende protocollen. Op basis van de Vicon Nexus software en AMTI krachtenplaten zijn stapdetectie en spatiotemporele en kinematische parameters berekend.

Hoofdstuk 4 werd beschreven of de zelf gerapporteerde vermoeidheid bij personen met MS gepaard ging met veranderingen in loopkarakteristieken en energiekosten tijdens een 6-minuten wandeltest voor het uitlokken van vermoeidheid. Uit dit onderzoek bleek dat personen met MS een hogere ervaren moeheid rapporteerden, maar dat de loopkenmerken niet verslechterden en dat dit niet gepaard ging met veranderingen in de energiekosten van het lopen. Op basis van de Vicon Nexus software en AMTI krachtenplaten zijn stapdetectie en spatiotemporele en kinematische parameters berekend.

Hoofdstuk 5 werd onderzocht of het niveau van karakteristieke vermoeidheid en de zelfgekozen loopsnelheid bij personen met RA verschilde van de loopsnelheid met de laagste energetische kosten en of dit verschilde van controlepersonen. Daarnaast werden de energiekosten van het lopen en een uitgebreide set loopkarakteristieken en kinematica bij meerdere vaste snelheden vergeleken tussen groepen om te onderbouwen of loopveranderingen bijdragen aan de energiekosten van het lopen. Ook werd een relatie tussen zelfgekozen snelheid en dagelijkse fysieke activiteit beoordeeld om na te gaan of personen met RA met een tragere en energetisch hogere zelfgekozen snelheden, energie besparen door minder fysiek actief te zijn in het dagelijks leven. Uit deze studie bleek dat mensen met RA een hogere vermoeidheid rapporteren en langzamer lopen, met energetisch hogere zelfgekozen snelheden. Er werden echter geen verschillen gevonden in energiekosten van het lopen, gangparameters en kinematica, vergeleken met controlepersonen. Personen met RA met tragere zelfgekozen loopsnelheden verrichtten minder fysieke activiteit in het dagelijks leven en omgekeerd. Deze bevindingen wijzen erop dat lopen met hogere zelfgekozen snelheden energetisch minder veeleisend is voor personen met RA, wat ook het niveau van fysieke activiteit in het dagelijks leven zou kunnen verhogen. Op basis van de Vicon Nexus software en AMTI krachtenplaten zijn stapdetectie en spatiotemporele en kinematische parameters berekend. De ActiGraph en Actilife software zijn gebruikt om de fysieke activiteit te meten & berekenen.

Over het algemeen heb ik erg goede ervaringen met alle producten. Op basis van de ruwe krachtendata en marker posities, zijn betrouwbare uitkomstmaten berekend. Mede door de mogelijkheid voor ruwe data is de dataset van hoofdstuk 3 gepubliceerd als open source database https://osf.io/AENRW/. De Vicon Nexus software werd gebruikt om een back up te maken van de D-flow opname (Motek). De krachtenplaten, camera’s en software waren prettig om mee te werken. Helaas zijn er vrij geregeld crashes en foutmeldingen ontstaan maar mogelijk in combinatie met de D-flow software. De Actilife software gaf ook de mogelijkheid om voldoende filters aan te passen voor het verwerken van de data. Hierin waren enkele uitdagingen om geclassificeerde non-wear time (voornamelijk ’s nachts) toch te classificeren als wear-time. Dit hebben we weten op te lossen in de data-verwerking door het exlcuderen van proefpersonen en tijdslimieten. Overall erg tevreden met het gebruik.