Onderhoud en kalibratie

Onderhoud en inspectie

Uw apparaat wordt beoordeeld op zijn werking. De servicemonteur voert een visuele, elektronische en mechanische inspectie uit. Na uitvoer ontvangt u een onderhoudsrapport met de bevindingen. Tevens zal een sticker met de expiratiedatum op uw apparaat aangebracht worden.

Kalibratie

Uw apparaat wordt gekalibreerd met de daarvoor bestemde apparatuur. De kalibratieuitslagen ontvangt in een rapport. In dit rapport worden tevens eventuele gecorrigeerde waarden opgenomen. Op apparatuur die gekoppeld is aan netspanning wordt een elektrische veiligheidstest uitgevoerd. Het apparaat zal worden voorzien van een sticker met daarop de expiratiedatum.

Onderhoud/ inspectie met kalibratie

Dit is de meest complete onderhoudsvorm die wij bieden. Uw apparaat zal preventief worden onderhouden. Er vindt zowel een inspectie als een kalibratie plaats. Ook eventuele software updates (wanneer beschikbaar) zullen worden geïnstalleerd en op het apparaat zal een sticker met expiratiedatum worden aangebracht. Na uitvoer van de werkzaamheden ontvangt u een kalibratierapport. Deze geeft de kalibratiewaarden en het resultaat van de elektrische veiligheidstest weer. Kalibraties die niet op locatie uitgevoerd kunnen worden, worden in ons lab in Groningen uitgevoerd. Ook kan het voorkomen dat de desbetreffende fabrikant of de daartoe gecertificeerde laboratioria de kalibratie verzorgen.

Deze onderhoudsvormen kunnen op incidentele basis (zonder contract) of via een abonnement afgenomen worden. ProCare biedt verschillende Abonnementen Onderhoud van preventief tot all-in. Voor elke klant is er wel een geschikt abonnement. Voordelen hiervan zijn:

  • Online inzien en downloaden van onderhoudsrapporten en -geschiedenis. Zo heeft u altijd en overal beschikking over uw onderhoudsrapporten.
  • Coördinatie van het onderhoud. Wij houden voor u in de gaten wanneer uw apparatuur weer aan onderhoud toe is.
  • De onderhoudstarieven in een abonnement zijn voordeliger dan bij incidenteel onderhoud.
  • Voorrang bij storingen

Onderhoudsabonnementen per klantgroep

Fysiotherapie: Service & Onderhoud Leaflet

Ziekenhuis & Revalidatie: Service & Onderhoud Leaflet

Leaflet per productgroep

Wij bieden per productgroep (waar door ons het meeste onderhoud op uitgevoerd wordt) een leaflet waarin omschreven staat wat er met het apparaat gebeurt. Wij hopen u hiermee een goed beeld te geven van onze werkzaamheden.

Productgroep Actigraph Accelerometers

Productgroep Ademgasanalyseapparatuur

Productgroep ECG en Zuigelektroden systemen

Productgroep Fietsergometers

Productgroep Fitnessapparatuur

Productgroep HUR Krachtapparatuur

Productgroep Kleine Meetmiddelen

Productgroep Krachtmeetapparatuur

Productgroep Loopbanden

Productgroep Looplaboratorium

Direct contact

Wilt u een offerte voor onderhoud ontvangen? Neem dan contact met ons op en wij sturen u vrijblijvend een prijsopgave toe!