Thuistraining van patiënten voor beter herstel na operaties: Better In, Better Out

Geplaatst op

Better in, better out, oftewel BIBO, is een project dat is gestart door een samenwerking van de Universiteit Maastricht, Maastricht UMC en TNO. Een operatie is voor oudere en kwetsbare patiënten een ingrijpende gebeurtenis die vaak gepaard gaat met achteruitgang in het mentaal, fysiek en sociaal functioneren. Zeker wanneer de conditie niet op peil is.

Peri-operatieve zorg

Diverse ziekenhuizen in Nederland zijn begonnen met een innovatieve aanpak van vraaggestuurde, peri-operatieve zorg. Het doel van dit project is het snel herstellen na de operatie, in de eigen omgeving. Maar ook voorafgaand aan een operatie zal aandacht worden besteed aan preventieve zorg en leefstijlbegeleiding.

BIBO berust op een basis van meerdere empirische en klinische studies die aantonen dat verbetering van de fysieke gesteldheid van fragiele patiënten gedurende hun peri-operatieve periode morbiditeit voorkomt en functionaliteit en conditie verbetert. Een bijkomend voordeel hiervan is substantiële kostenreductie, in de vorm van een korter ziekenhuisverblijf, een kortere duur van nazorg en een minder intensieve nazorg. Better in, better out hanteert een gepersonaliseerde aanpak welke resulteert in goede patiëntervaringen, en betere functionaliteit en conditie.

Steeds meer aandacht

Er is vanuit diverse partijen steeds meer aandacht voor het BIBO-concept. Zo ontwikkelde het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) uiteindelijk in samenwerking met TNO en CBO het Better in, Better out (BiBo) concept. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe de zorg voor patiënten met een heup- of knieoperatie zo optimaal ingevuld kan worden. Niet alleen fysiotherapeuten, ook steeds meer ziekenhuizen zien het nut in van dit project. Onder meer Nij Smellinghe (Drachten) en het Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) maken gebruik van het BIBO principe.

Ook tijdens een van de belangrijkste internationale congressen binnen de medische wereld, werd er aandacht besteed aan better in better out. Zo was het thema van het 2nd Prehabilitation World Conference: Fit4surgery. Diverse sessies en workshops werden besteed aan peri-operatieve zorg en prehab.

Better in, better out: wat wij kunnen doen

Ook binnen ProCare wordt er actief aandacht besteed aan het BIBO-concept. Zo is het mogelijk om als ziekenhuis of arts een ergometer via ons te laten plaatsen bij een patiënt die deelneemt aan het peri-operatieve traject. Potentiële deelnemers moeten aan bepaalde criteria voldoen voordat ze worden geselecteerd. Indien dat het geval is, wordt er een Corival ergometer bij ze thuis geplaatst.

Het hele traject is als volgt:

  • Iemand wordt geselecteerd als deelnemer aan het project;
  • Iemand van Lode/ProCare levert de fiets af bij deze patiënt;
  • Een betrokken fysiotherapeut gaat naar de patiënt toe en neemt een 0-meting af;
  • Daarna moet de patiënt een gemiddeld aantal keer per week zelfstandig gaan trainen. Het protocol staat in de fiets geprogrammeerd;
  • De week erna komt de fysiotherapeut weer om een nieuwe test af te nemen;
  • Dan wordt bepaald of de patiënt fit genoeg is om de operatie te ondergaan.

Voordat de patiënten gaan trainen, kunnen zij vanwege hun geringe fitheid geen operatie ondergaan. De risico’s op complicaties zijn te groot op dat moment. Door te trainen (en dit te monitoren) hopen zij de patiënt zo fit te krijgen dat de kans op complicaties aanzienlijk daalt en ze de operatie kunnen ondergaan.

Interview – Fit de operatie in

Meer informatie over de ervaring van deelnemers van het BIBO-project? Lees dan onderstaand interview.

Fit de operatie in