Valpreventieweek 2017: Hup, in de benen!

Geplaatst op

Van 2 tot en met 8 oktober vindt de Week van de Valpreventie plaats. In deze week, waarin ook Nationale Ouderendag (6 oktober) valt, wordt landelijk extra aandacht gevraagd voor valrisico en valpreventie. De week wordt ieder jaar georganiseerd door VeiligheidNL. Zorgverleners in Nederland organiseren verschillende activiteiten die zorgen voor extra aandacht. Ook wordt aan de week ieder jaar een thema verbonden. Dit jaar is dat ‘Hup, in de benen: doe de dagelijkse dingen thuis nét even anders.’ Dat het erg belangrijk is om aandacht te besteden aan valongelukken blijkt wel uit de cijfers van vorig jaar (zie de infographic hieronder).

Kans op vallen neemt toe naarmate we ouder worden

Hoe ouder we worden, hoe meer de kans op vallen toeneemt. Dat heeft te maken met een verminderd uithoudingsvermogen, vermindering van spiermassa en we zijn minder alert waardoor we trager reageren. Door een combinatie van deze factoren neemt de kans op vallen toe. VeiligheidNL heeft in samenwerking met KBO-PCOB, Buurtzorg Nederland en fysiotherapeuten 7 kleine beweegtips ontwikkeld om tijdens de dagelijkse activiteiten in de benen te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proberen van balans houden tijdens het tandenpoetsen. De complete flyer met beweegtips vindt u hieronder. U kunt de flyer downloaden en uitprinten om in uw praktijk te verspreiden.

Hup in de benen A5 flyer

Spierkracht, coördinatie en balans trainen

Niet alleen kleine beweegtips kunnen helpen bij het verminderen van het valrisico. Wanneer er sprake is van een verhoogd valrisico is het belangrijk om gericht te trainen onder begeleiding van een professionele fysiotherapeut. Zij kunnen speciale beweegprogramma’s opstellen waarmee spierkracht, coördinatie en balans kunnen worden getraind. Daarnaast is er verschillende apparatuur beschikbaar dat zowel de mate van balans kan testen als trainen. Een belangrijk merk op dit gebied is Biodex. Meer informatie over producten binnen de valpreventie vindt u onze speciale categoriepagina valpreventie binnen active ageing.

Deelnemers Valpreventieweek 2017

Er zijn verschillende zorgverleners die deelnemen aan de valpreventieweek. Zij maken niet alleen kans op een award maar organiseren ook verschillende activiteiten om valpreventie onder de aandacht te brengen. Een overzicht van deelnemers vindt u hieronder:

Beweging 3.0

Beweging 3.0 wil als fysiotherapeuten deze valpreventieweek aangrijpen om op elke woongroep een valpreventie audit uit te voeren. Niet elke val is te voorkomen maar op deze manier willen ze evalueren hoe doelgericht ze met elkaar valincidenten kunnen voorkomen.

Daarnaast zijn ze bezig met de thuiswonende ouder. Maandag is de aftrap met een “sportief ontbijt” en rollatorloop. Dinsdag is er een valpreventie quiz uitgevoerd in de wijk. De ergotherapeut geeft dan ook info over veilig wonen  en de fysiotherapeut verzorgt een rollatorspreekuur met oefening parcours en beweegtestjes ( TUG, lopen rond pionnen, balansoefeningen.) De deelnemende bewoners ontvangen hierna een “valvrij diploma”.

Fysiotherapie Ebbingepoort

Fysiotherapie Ebbingepoort organiseert in de week van de valpreventie in de stad Groningen op meerdere locatie bijeenkomsten. Zo geven zij een workshop: hoe groot is mijn valrisico? Onder andere valanalyse en spierkracht en balanstesten komen aan bod. Ook worden tips gegeven en uitleg over valpreventieprogramma’s. De workshops vinden plaats op de volgende locaties:

 Maandag 2 oktober: 11.00 uur  Buurthuis Kostverlorenkwartier Jacob van Ruysdaelstraat 73, 9718SC Groningen
 Dinsdag 3 oktober: 10.00 uur  Woonzorgcentrum Bernlef Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen
 Dinsdag 3 oktober: 13.30 uur  14 Buurtcentrum Oranjewijk Prinsesseweg 441,9717 BK Groningen
 Donderdag 5 oktober: 10.15 uur  Vondelflat Vondellaan 77, 9721 LC Groningen
 Donderdag 5 oktober: 14.30 uur  Woonzorgcentrum de Ebbingepoort Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen
 Vrijdag 6 oktober: 14.00 uur  Wijkcentrum Het Dok Kajuit 4, 9733 CA Groningen

Motion Fysiotherapie

Bij Motion Fysiotherapie kunnen mensen op woensdag 4 oktober terecht voor een gratis val- of risicoanalyse. Ook een kracht of balanstest komt aan de orde. De testen worden uitgevoerd door Caroline Smeets en u bent welkom van 09.00 tot 12.00 uur.

SMC Rijnland

SMC Rijnland wil ouderen uit Leiden en omstreken graag motiveren om het risico op vallen te verkleinen. Dit doen ze door middel van de volgende 3 acties:

1. Gratis valanalyse en advies binnen SMC Rijnland Fysiotherapeuten. Volg social media voor exacte tijdstippen.
2. Filmpje met trainingsopties valpreventie voor ouderen die online komt aan het einde van de Valpreventieweek.
3. Infographic valpreventie SMC Rijnland Fysiotherapeuten.

Treant Zorggroep

Treant Zorggroep komt in de Week van de valpreventie in actie om het valrisico van ouderen te verminderen! Fysiotherapeuten en ergotherapeuten van hun locatie ‘De Horst’ in Emmen organiseren een heuse valpreventieweek. Samen met ouderen wordt aan de slag gegaan om o.a. val- en roltechnieken te oefenen, hun valrisico te testen met de sneltest ‘Valrisico’ en adviezen te geven over veiligheid in- en om woningen/kamers.

Zorggroep Maas en Waal

Zorggroep Maas en Waal organiseert op 5 van haar locaties een multidisciplinaire dag voor zowel de bewoners van e zorggroep als mensen die thuis wonen. Fysiotherapeuten voeren een aantal testen uit om het valrisico in kaart te brengen. Ook wordt er een rollator-toegankelijk parcours gelegd om instructies te geven om handelingen uit het dagelijks leven veilig uit te voeren. Twee medewerkers van de Technische dienst voeren een rollatorcheck uit en twee medewerkers van het RIBW maken de rollators schoon. De ergotherapeuten spelen het spel Huisje Weltevree met onze cliënten/bewoners en adviseren diverse hulpmiddelen als helping handen antislipmatjes. De activiteitenbegeleiding gaat een leuke beweegactiviteit met de mensen doen.